SCAN DOWNLOAD

Trận hình mạnh nhất 

Phân tích

Trận hình này là trận hình mạnh nhất ở phiên bản hiện tại

AThẻ thần max Sao thuộc tính ★★★★★

B.Max sao kĩ năng ★★★★★

Xếp trước sau 5 con AOE nã pháo xong, 3 con xếp trước còn có thể hồi sinh để nã pháo lần thứ 2

3 con dự bị, 2 con có tỉ lệ sát thương nhân đôi bồi thương một nhát không được nữa thì cho Bejiita tự nổ.

C.Max sao Vận mệnh ★★★★★

Uchiha【 +Vật/HP 25% Ma 20% YuYu+Ma/Tốc độ 20% Phòng 20% Ma20%

Songoku+HP/Tốc độ 20% Ma2 0% Tốc độ 20% Vật/HP 25%

Marvel+20% Ma Vật/HP 25%

* Phiên bn hin nay chưa có Seiya, các anh em có thể tự tìm hiu anh hùng nào có thể thay thế vị trí Seiya mi là thích hp

nht nhé (*^__^*) 


Tổng kết:

Đây là đội hình mạnh nhất ở giai đoạn này (ngoài chưa có Seiya(lll¬ω¬))là công cụ sát nhân siêu cấp, khuyên các bạn không khá giả lắm đừng nên nôn nóng, có thể tích lũy dần để đổi trong cửa hàng siêu năng!