SCAN DOWNLOAD

Cải tạo thuộc tính anh hùng

Muốn anh hùng mạnh thì phải cường hòa cải tạo thuộc tính.

Cải tạo thuộc tính

Làm sao cải tạo:

Vô giao diện cải tạo thuộc tính để cải tạo.

Điều kiện cải tạo:

1. Đồng đội có thể cải tạo 5 thuộc tính: vật công, ma công, phòng ngự, tốc độ, HP.

2. Cấp cải tạo càng cao thì thuộc tính cộng càng nhiều.

3. Cấp anh hùng càng cao thì cấp có thể cải tạo càng cao.

4. Cải tạo thuộc tính mỗi người tối đa 20 cấp.

Nguyên liệu:

1. Tiêu hao năng tinh, cấp cải tạo càng cao thì càng tốn nhiều năng tinh.

2. Tiêu hao Thức ăn, cấp cải tạo càng cao thì càng tốn nhiều thức ăn.